OPIS TECHNICZNY STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ Z POLIETYLENU


Wyroby te można zdefiniować jako monolityczne studzienki
kanalizacyjne wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)
o średnicach nominalnych: od Ø400 mm do Ø3500 mm
(większe średnice zgodnie z indywidualnymi ustaleniami)
wykonanych techniką spawania ekstruzyjnego i zgrzewania
doczołowego.
Przeznaczone są do systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
drenażowej, chemicznej.

Są stosowane jako:


• studzienki kanalizacyjne włazowe o średnicach co najmniej
Ø1000 mm z króćcami dopływowymi i odpływowymi
w podstawie studzienki oraz z przykanalikiem i kaskadą -
przeznaczone są do kontroli i czynności obsługowych z poziomu
dna studzienki,


• studzienki kanalizacyjne rewizyjne z przyłączami dopływowymi
i odpływowymi w podstawie studzienki - przeznaczone są do
kontroli kanału z powierzchni terenu,


• studzienki bez przyłączy - włazowe o średnicach co najmniej
Ø1000 mm i rewizyjne z przeznaczeniem jako: obudowy
studzienek pompowych, studzienki wodomierzowe, studzienki
rewizyjne zapewniające dostęp do rewizji na istniejącym
rurociągu,


• studzienki o specjalnym wykonaniu jako studzienki kaskadowe,
osadnikowe itp.,


• studzienki telekomunikacyjne,


• studzienki technologiczne.

 

Studnia kanalizacyjna PE

 

Szukasz studni kanalizacyjnych z PEHD wejdź na studnia kanalizacyjna i dowiedz się więcej.

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone