Skupujemy odpady z polietylenu PEHD i PE


Skupujemy odpady z: - polietylenu - PE - PEHD

Czytaj dalej
Usługi z materiału PEHD i polipropylenu PP


- spawanie - wykonywanie rurociągów - zgrzewanie - wykładanie geomembraną

Czytaj dalej
Produkty PEHD


- separatory tłuszczu - separatory substancji ropopochodnych - studnie kanalizacyjne - studnie wodomierzowe - przejścia szczelne - kolektory - komory zasuw - komory wodomierzowe - zbiorniki technologiczne - zbiorniki na media żrące - klapy zwrotne - pompownie - klapozasuwy - kształtki segmentowe - kształtki elektrooporowe - płyty - rury - drut - osadniki gnilne - zbiorniki na gnojowicę - przydomowe oczyszczalnie ścieków - odwadniacze - mnichy
© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone